ماک تست اسپیکینگ نمره 5.5

در این ویدیو نمونه اسپیکینگ داوطلبی را می بینید که عمده مشکل وی تصحیح مکرر خود و مکث های طولانی همراه با واژگان ساده هست.

 

 

 

ماک تست اسپیکینگ نمره 4.5

در این ویدیو که در موسسه راس آیلتس آکادمی ضبط گردیده است، شما با آزمون داوطلب مکزیکی مجموعه با نمره 4.5 همراه با فیدبک اگزمینر آشنا می شوید. 

ماک تست اسپیکینگ نمره 3.5

در این ویدیو نمونه اسپیکینگ داوطلبی را می بینید که بعد از مدت 2 ماه از شروع مطالعه زبان برای امتحان اقدام کرده است. در ادامه تست شما می توانید به صحبت ها اگزمینر توجه کنید که دلیل نمره پایین ایشان و نحوه چگونگی ارتقا نمره را توضیح می دهد.

ماک تست اسپیکینگ نمره 6.5

در این ویدیو داوطلبی را مشاهده می کنید که بدلیل مشکلات تلفظی و گرامری نتوانست نمره 7 کسب کند. در ادامه اگزمینر به صورت کامل راهکارهای ارتقا نمره وی را تشریح می کند.

ماک تست اسپیکینگ نمره 6.5

در این ویدیو داوطلبی را مشاهده می کنید که از واژگان و روان صحبت کردن خوبی برخوردار هست ولی اشتباهات گرامری و تلفظی مانع از گرفتن نمره 7 وی شد. همچنین در ادامه اگزمینر در خصوص ایرادات و نقاط قوت وی توضیحات کافی را می دهد.