IELTS Speaking Course

IELTS Speaking Course

IELTS Speaking Course

در این دوره شما با تمامی تکنیک‌های لازم برای گرفتن نمره لازم در آزمون اسپیکینگ آیلتس آشنا می‌شوید. در این ویدیوها، شما نسبت به نکات هر قسمت این آزمون شناخت کافی پیدا می‌کنید و همچنین در کنار نکات شما ویدیوهای آموزشی مرتبط تهیه شده توسط آکادمی را می‌بینید تا به طور کامل بر روی این مهارت تسلط پیدا کنید.
آکادمی تاکید می‌کند که این دوره آموزشی برای یاد دادن زبان عمومی نیست و فقط به تکینیک‌های مرتبط با اسپیکینگ آیلتس می‌پردازد.

Lessons

 1. IELTS Speaking Part One

 2. IELTS Speaking Part Two

 3. IELTS Speaking Part Three

 4. Practice 1: Company

 5. Practice 2: Electronic Devices

 6. Practice 3: Gift

 7. Practice 4: Noises

 8. Practice 5: Politeness

 9. Practice 6: Products

 10. Practice 7: Rules

 11. Practice 8: Social Problems

 12. Practice 9: Science

 13. IELTS Speaking Test Day

 14. IELTS Speaking Test Day Procedure

No Comments

Give a comment