IELTS Listening Course

IELTS Listening Course

IELTS Listening Course

این دوره شامل آموزش تمامی نکات مرتبط با مهارت لیسنینگ آزمون آیلتس می‌باشد. پس از آموزش نکات هر بخش، مدرس یک نمونه تمرین مرتبط انجام می‌دهد تا داوطلبین بصورت کامل با نحوه استفاده از تکنیک‌ها در روز آزمون آشنا بشوند.

 همچنین علاوه بر ویدیوهای آموزشی، تمرین‌های استاندارد مرتبط با این مهارت برای آمادگی داوطلبین قرار داده شده است.

Lessons

  1. Listening Section One

  2. Listening Section Two

  3. Listening Section Three

  4. Listening Section Four

  5. Practice 1 Listening Section 1

  6. Practice 2 Listening Section 2

  7. Practice 3 Listening Section 3

  8. Practice 4 Listening Section 4

No Comments

Give a comment