خدمات تک مهارتی

600.000

تومان

600.000

تومان

 

تجربه داوطلبین آکادمی

با خدمات ما آشنا شوید

پکیج های آموزشی آکادمی

دوره برنز

3.500.000 تومان

دسترسی 2 ساله

 • ویدیوهای آموزشی چهار مهارت
  • دوره رایتینگ آیلتس
  • دوره ریدینگ آیلتس
  • دوره لیسنینگ آیلتس
  • دوره اسپیکینگ آیلتس
 • بانک سوالات ریدینگ و لیسنینگ آیلتس
 • پادکست های بریتانیایی برای تقویت لهجه و واژگان
 • منابع مفید دستور زبان و واژگان

 

 

 

 

دوره نقره ای

4.950.000 تومان

دسترسی 2 ساله

 • ویدیوهای آموزشی چهار مهارت
  • دوره رایتینگ آیلتس
  • دوره ریدینگ آیلتس
  • دوره لیسنینگ آیلتس
  • دوره اسپیکینگ آیلتس
 • 2 ماک تست اسپیکینگ
 • 5 تصحیح رایتینگ
 • پشتیبان اختصاصی
 • بانک سوالات ریدینگ و لیسنینگ آیلتس
 • پادکست های بریتانیایی برای تقویت لهجه و واژگان
 • منابع مفید دستور زبان و واژگان

 

دوره طلایی

7.900.000 تومان

دسترسی 2 ساله

 • ویدیوهای آموزشی چهار مهارت
  • دوره رایتینگ آیلتس
  • دوره ریدینگ آیلتس
  • دوره لیسنینگ آیلتس
  • دوره اسپیکینگ آیلتس
 • 5 ماک تست اسپیکینگ
 • 10 تصحیح رایتینگ
 • پشتیبان اختصاصی
 • جلسات آنلاین رفع اشکال
 • بانک سوالات ریدینگ و لیسنینگ آیلتس
 • پادکست های بریتانیایی برای تقویت لهجه و واژگان
 • منابع مفید دستور زبان و واژگان